Koronan vaikutukset alalle kyselyn tulokset

14.08.2020

Suomen Kellomuseo toteutti asiakaskyselyn somekanavillaan 6.5-2.7.2020. Kysely lähetettiin myös Suomen Kelloseppäliiton ja Suomen Kultaseppien liiton ja Korutaideyhdistyksen jäsenille.

Kyselyssä haluttiin dokumentoida kello- ja korualan tilannetta ennen ja jälkeen koronavirusrajoitusten.  Vastauksia tuli 19. Vastaajien yrityksistä suurin osa on 1–5 hengen yrityksiä, vain noin 5 % vastaajia on töissä yrityksessä, jossa on 11–20 työntekijää. Teollisuudesta emme saaneet vastaajia.

 

Asiakkaat katosivat nopeasti koronarajoitusten myötä. Joillakin vastaajilla oli ollut huono vuosi takana ja heillä oli toiveita paremmasta vuodesta. Sepät tekevät alihankintatyötä liikkeille, ne loppuivat koronan vaikutuksesta usealla vastaajalla. Moni vastaaja kertoo työtahdin hiljentymisestä mutta joitakin harvoja asiakkaita käy. Osa on pitänyt liikettä auki ajanvarauksella, jotta voidaan varmistua kontaktien minimoimisesta. Liikkeissä koettiin myös edustajien käyntien loppuminen ja erityisesti yli 70- vuotiaiden asiakkaiden katoaminen. Lomautuksista kertoi pari vastaajaa. Yksinyrittäjä kokee jääneensä todella yksin. Myös Suomen rajojen sulkeminen on vaikuttanut yrityksiin.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kello- ja korualan yrityksissä on ollut haastava tilanne. Tulevaisuuden suhteen ollaan varovaisia. Yksi vastaaja luottaa tuotteisiinsa ja niiden sisältöön. Monet vastaajat kokivat tulevaisuuden epävarmana, sillä taloudellinen tilanne on kärsinyt pahasti. Osa vastaajista panostaa tulevaisuuteen ja suunnittelevat uutta epävarmuudesta huolimatta. Jollakin on kokemuksen tuomaa varmuutta tekemisessään ja on varauduttu taloudellisiin haasteisiin. Osavastaajista pohtii yrityksen lopettamista ja toiminnan supistuksia.

 

Lisätietoja amanuenssi Johanna Järviniemi-Raekalliolta

johanna.jarviniemi@kellomuseo.fi