Tietosuojaseloste

14.06.2020

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Kellomuseosäätiö sr

Osoite Opinkuja 2

Y-tunnus 0728657-4

Puhelinnumero 02100 Espoo

Sähköpostiosoite essi.pullinen@kellomuseo.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys Suomen Kellomuseo

Nimi Rami Laitinen

Osoite Opinkuja 2

Puhelinnumero 0505503353

Sähköposti rami.laitinen@kellomuseo.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen

mahdollistamiseen.

Palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero,

Postitoimipaikka, Markkinointiluvat ja -kiellot, Ammatti, Koulutus, Asuinmaa, Kansalaisuus, Kieli

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja

käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.

Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.

Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.

Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain

muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.

Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle,

emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä

markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

 

8. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu, tiloissa on

kulunvalvonta.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin, salasanoin

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä

henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja

henkilötietorekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen

rami.laitinen@kellomuseo.fi

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.