Uusi strategia julkaistu

30.06.2021

Suomen kello- ja korumuseolla on uusi strategia, joka ohjaa uudistumista!

Strategia hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 15.6.2021. Museon teh-tävänä on toimia kello- ja korualan merkityksen avaajana. Tarkaste-lemme alaa menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden perspektiiveistä.

Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus -tavoitteet auttavat museota kehit-tymään kaikkien saataville ja edesauttavat palveluiden saavutettavuutta. Museo jatkaa etäpalveluiden tarjontaa tulevassa toiminnassaan. Saavu-tettavuutta kehitetään näyttelysuunnittelusta palveluiden tarjontaan asti.

Museo tavoittelee paikkaa alan yhteisön sydämissä, se on kaikkien kel-loista ja koruista kiinnostuneiden kohtaamispaikka. Museo tarjoaa uusia palveluita uusien tilojen avautuessa, esimerkiksi työpajoja, luentoja ja keskustelutilaisuuksia kaiken ikäisille. Museon käyttäjät saavat mahdolli-suuden kokeilla käsityötekniikoita näyttelyssä ja työpajojakin on tulossa. Museo nostaa esille alaan liittyviä asioita ja toimii yhteistyössä alan eri tahojen kanssa.

Tarinallisuus tuo näyttelytoimintaan uusia näkökulmia ja kiinnostavia esineitä, henkilöitä ja tietoa. Meillä on paljon kerrottavaa, aloitamme uu-sissa tiloissa vaihtuvilla erikoisnäyttelyillä. Esille tulee tulevaisuudessa kokoelmanäyttelyitä ja näyttelytilassa voidaan tallentaa museon käyttä-jien muistoja ja tarinoita kelloihin ja koruihin liittyen.

Museo avautuu uudistuneena alkuvuodesta 2022.

 

Museon strtaegiaan pääset tutustumaan linkin takaa.Suomen Kello- ja korumuseon strategia

 

Lisätietoja

Museonjohtaja Essi Pullinen essi.pullinen@kellomuseo.fi

050 536 1977