Tietopankilla kaikkien lähelle

19.05.2021

Suomen Kellomuseo sai Museoviraston avustuksen innovatiivisiin hankkeisiin keväällä 2021. Avustuksen avulla on tarkoitus kehittää osallistavaa tietopankkia. Kaikkien saataville verkkoon kootaan alan historiaa, työtapoja sekä ihmisten tarinoita kelloista ja koruista.  

Tietopankkiin pääsee käsiksi kaikkialta ja siihen pääsee tutustumaan tulevassa uudessa museossa. Tietoa verkkoon viedään museon omista kokoelmista ja osallistamalla kello- ja koruyhteisöä, jotta kaikkien näkökulmat saadaan esille.Tietopankki on lähtökohtaisesti kello- ja koruyhteisön toimintaa tukeva kollektiivisen muistin paikka. Sinne voi tallentaa esimerkiksi oman korubrändinsä historiaa, korun tai kellon käyttötapoja ja valmistusta.   

Museo keräsi ihmisten tarinoita kelloista ja koruista keväällä 2020. Tarinat ovat tärkeä osa museon tulevaisuutta ja toivommekin, että ihmiset lähtevät mukaan ja kertovat omat tarinansa. Kellot ja korut ovat lähellä kantajaansa ja usein niillä on tarina kerrottavanaan, jolloin esineelle tulee aivan uusi arvo.   

Tietopankilla on kysyntää. Suomalaista kello- ja koruhistoriaa ei ole tallennettu yhteen paikkaan. Niin alasta kiinnostuneet, harrastajat, keräilijät ja tutkijat saavat nyt oman verkkosivun, josta hakea tietoa tai lisätä sitä. Tietopankissa on myös kuratoitu osio opettajille, jota he voivat käyttää esimerkiksi, kun opiskelevat kelloja ala-asteella.  

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, viemään hanketta eteenpäin muun museon henkilökunnan kanssa. Tietopankkia mukana kehittämässä on NeoDesign. Myös TAIKE on tukenut sen syntymistä.   

Tietopankki olisi tarkoitus saada yleisölle avoimeksi samaan aikaan kun uusi museo avaa fyysiset ovensa näyttelytilaan. Tietoa tullaan keräämään avaamisen jälkeenkin, tavoitteena on saada vuosien saatossa kattava pankki alojen historiasta ja nykyhetkestä.   

 

Lisätietoa:  

Museonjohtaja Essi Pullinen, essi.pullinen@kellomuseo.fi, p. 050- 5361977 

Amanuenssi Johanna Järviniemi-Raekallio, johanna.jarviniemi@kellomuseo.fi, p. 050-5359767 

Taiteen edistämiskeskus, Taike