Koru on peli, peli on koru!

03.02.2023

Mitä saadaan aikaan, kun pelitaiteen läänintaiteilija, taideasiantuntija korumuotoilija, graafikko ja museoammattilaiset antavat luovuudelleen vallan? Peli, joka on joka koru. Koru, joka on pelattavissa!  

Pelattava koru toimii kulttuurihyvinvoinnin edistäjänä. Museolla on tavoitteena viedä korupeli esimerkiksi päiväkeskuksiin tai vanhaikoteihin. Peli on kaupallistettavissa, mikäli pelin suunnittelijat löytävät sopivan yhteistyökumppanin. 

Jaakko Kemppainen kertoo pelin suunnitteluprosessista: “Peli sai alkunsa työstäessäni 100 Peli-ideaa kirjaani. Idea yhdistyi koruihin kollegani Heli Kauhasen ja Korumuseo-yhteistyön kautta. Pelin tekeminen yhdessä korumuotoilijan kanssa oli todella mielenkiintoista. Pelien ja korujen muotoilussa on hyvin paljon samoja periaatteita, mutta käytännön tasolla työskentely ja sen vaiheet eroavat toisistaan paljon. Oli innostavaa nähdä, kuinka Kirsti käsitteli teemaa korun suunnitteluvaiheessa. Samoin Satu Ahopellon työskentely korttien ja sääntöjen suunnittelussa valmiin korun perusteella oli inspiroivaa. Poikkitaiteellinen työskentely osoittautui inspiroivaksi ja opettavaiseksi ja se vaikuttaa varmasti myös tuleviin pelisuunnitteluprojekteihini.” 

Korumuotoilija Kirsti Doukasin mielestä Koru on peli -projekti on ollut muotoilijan näkökulmasta todella innostava. Hän jatkaa: ”Idean kehittelyssä täytyi ottaa käytettävyys huomioon monella eri tasolla. Korun täytyy toimia sekä pelilautana että päälle puettavana esineenä. Lisäksi pohdin paljon sitä, mikä tekee pelilaudasta korun, mikä ylipäänsä tekee korusta korun. Minkälaisia viitteitä koruun sen pitäisi sisältää. Peliksi toteutetussa konseptissa, mikä tahansa pelin osasista voisi olla myös koru. Lisäksi osasten liitokset viittaavat kaulakorujen tyypillisiin liitoksiin. Liikkuvat rengasliitokset mahdollistavat pelilaudan muokkaamisen pöydällä eri muotoihin.  

Idean saattaminen konkreettisen pelin muotoon on toteutettu 3D-mallinnuksen ja -tulostamisen avulla. Pelin eri osaset on valmistettu jauhetulostusmenetelmällä ja viimeistelty käsityönä. Pelin on valmistanut Saarikorpi Design Oy Fiskarsin ruukissa.”  

Museon henkilöstö työsti peliin museopedagogisen ulottuvuuden kysymysten, muistojen jakamisen ja tietokorttien avulla. Koru on Peli! -hankkeessa ovat olleet mukana: pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen, taideasiantuntija Heli Kauhanen, korumuotoilija Kirsti Doukas, graafikko Satu Ahopelto, amanuenssi Johanna Järviniemi-Raekallio ja museonjohtaja Essi Pullinen. Hanketta on tukenut taiteen edistämiskeskus TAIKE. 

 

Lisätietoja  

museonjohtaja Essi Pullinen, essi.pullinen@kellojakorumuseo.fi 

pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen, jaakko.kemppainen@taike.fi 

Korumuotoilija Kirsti Doukas, kirsti@saarikorpidesign.fi