Museon kyselyn tuloksia

12.08.2020

Suomen Kellomuseo toteutti asiakaskyselyn somekanavillaan 27.4-2.7.2020.  

 

Vastaajien kokonaismäärä oli 59, joista 57 % oli naisia, 41 % miehiä ja 2 % oli muun sukupuolisia tai ei halunnut vastata. Eniten vastaajia oli 46–55-vuotiaissa (30,51 %). Seuraavaksi eniten vastaajia oli 56–65-vuotiaissa (22,03 %). Muissa ikäryhmissä oli alle 20 % vastaajista, mutta ilahduttavaa oli 26–35-vuotiaiden vastaajien määrä (16,95 %). Suurin osa vastaajista oli pääkaupunkiseudulta. Vastaajista käy museoissa 1–5 kertaa vuodessa 54 %, 1–3 kertaa vuodessa 19 % ja kerran vuodessa 17 %.  

 

Useat vastaajat toivoivat selkeää tarinallista näyttelykokonaisuutta, jossa on jotakin uutta, yllättävää, erikoisuuksia mukana, puhuttelevaa muistijäljen jättävää ja virikkeitä annattavaa tietoa ja esineitä. Tieto pitäisi pystyä omaksumaan helposti ja nopeasti. 

Digitaalisia näyttelyn osuuksia toivottiin useassa vastauksessa. Digitaalisuus nähtiin toiminnallisuutena, eri aisteja virittävänä toimintona, videoina ja mahdollisuutena itsenäisesti syventyä tarkemmin johonkin asiaan näyttelyssä.  

Lapsille haluttiin toiminnallisia ja interaktiivisia osuuksia, käsillä kosketeltavaa. Ylipäätään toiminnallisia näyttelyn osuuksia haluttiin, esimerkiksi visailuja ja tietokilpailuja. Näyttely koettiin oppimisen paikaksi, eikä se saisi tarjota itsestään selvyyksiä. Moni vastaaja haluasi näyttelyn herättävän ajatuksia ja virikkeitä sekä tarjoavan uutta näkökulmaa tai tietoa. 

Korun puolelle laajentuminen otettiin pääsääntöisesti erittäin hyvin vastaan. Osaa kävijöitä kiinnostaa vain kellot tai korut, mutta suurin osa vastaajista (50 hlöä) koki niiden sopivan hyvin samaan museoon. Vastaajia kiinnostaa myös se, miksi näytteillä oleva koru tai kello on merkittävä. Vastaajat odottavat näkevänsä museossa suomen kello ja koruhistoriaan liittyviä näyttelyitä. 

Tällä haavaa kysely vahvisti museossa visoittua tulevaisuutta. Yhteistyötä yleisön kanssa on hyvä jatkaa tästä. Syksyllä Suomen Kellomuseossa perustetaan asiakasraateja, joissa asiakas voi vaikuttaa museon kehittymiseen. Asiakasraadeista tiedotetaan tarkemmin syksyllä. 

 

Lisätietoja Amanuenssi Johanna Järviniemi-Raekalliolta, johanna.jarviniemi@kellomuseo.fi